ȘEDINȚĂ de Guvern. Prima rectificare din 2022, AJUTOARE pentru producătorii agricoli afectați de criza energetică

[the_ad id="427"][the_ad id="420"]

Ședință de guvern la Palatul Victoria. Executivul discută joi rectificarea bugetară pe 2022 și mai multe scheme de ajutor de stat și ajutoare pentru producătorii agricoli.

Executivul aprobă în şedinţa de joi proiectele de ordonanţă privind rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2022. Potrivit proiectului de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, este prevăzută o creștere a deficitului cu 2,649 de milarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde de lei, cheltuielile cu 32,591 miliarde de lei, în timp ce deficitul bugetului general consolidat în termeni cash va creşte cu suma de 2,649 miliarde de lei, se arată în documentul publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor. Veniturile bugetului de stat pe anul 2022 se vor majora pe sold cu suma de 21,493 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetului de stat pe anul 2022 vor creşte pe sold cu 26,447 miliarde de lei. Cele mai mari sume de la rectificare le vor primi Ministerul Muncii, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor, iar cele mai mici Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Culturii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

LISTA proiectelor de acte normative ce vor fi aprobate de Guvern, publicată de SGG – AICI

Pe ordinea de zi se află majorarea cu 1 miliard de lei a bugetului pentru schema de ajutor de stat pentru investiţii importante din economie şi acordarea de ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectaţi de creşterea preţului la energie şi gaze naturale.

Guvernul propune și majorarea bugetului total al schemei de ajutor de stat, în proiectul de hotărâre de modificare a HG nr. 807/2014, având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie „de la 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.450 milioane euro, la 7.379,95 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.499,99 milioane euro”. De asemenea, și aprobarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal și se va stabili valoarea ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc. 

 

Bugetul MAI este suplimentat cu 30 de milioane de lei din Fondul de rezervă al Guvernului, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice.

Un alt proiect de hotărâre important de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, 18 august, este cel privind privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, a unui teren în suprafaţă de 30,2676 ha, pentru realizarea lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică „Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”. În octombrie 2020, Guvernul a aprobat o hotărâre asemănătoare pentu cariera Tismana II din Gorj, cu o suprafață de 9,0775 hectare. Complexul Energetic Oltenia și-a propus să închidă 5 cariere miniere până în 2026 și să renunțe la jumătate din grupurile energetice pe bază de cărbune. 

LISTA proiectelor de acte normative ce vor fi aprobate de Guvern, publicată de SGG – AICI

TOATE proiectele aflate pe AGENDA ședinței Guvernului României de joi, 18 august 2022

 

I.    PROIECTE DE ORDONANȚE
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/OG-5.pdf 
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/OG-6.pdf

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 4 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/HG-44.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/HGANEXA-3.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/HG-49.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul lucrării care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Modernizarea liniei feroviare Caransebeş-Timişoara -Arad”, aflate pe raza unităţilor administrativ – teritoriale: Caransebeş, Păltiniş, Constantin Daicoviciu şi Sacu, judeţul Caraş-Severin; Găvojdia, Lugoj, Coşteiu, Belinţ, Topolovăţu Mare, Recaş, Remetea Mare, Ghiroda, Timişoara, Dudeştii Noi, Sânandrei şi Orţlşoara, judeţul Timiş; Vinga, Şagu, Arad şi Vladimirescu, judeţul Arad
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DN 73A km 0+000 – km 19+910; km 20+975 – 69+340″, judeţul Braşov
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică şi interes naţional „Amenajare intersecție cu sens giratoriu DN 65 km 6+000, intersecție cu DN 65F Km 0+000”
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea categoriilor de personal din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, pentru care se acordă norme de hrană, în timp de pace https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/HGANEXA-2.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situații de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/HG-53.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Șoseaua Puiești nr. 1”
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, str. Gheorghe Lazăr fn”
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei oraşului Pătârlagele, judeţul Buzău
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului de steag al comunei Dudeştii Noi, judeţul Timiş
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Amenajare infrastructură în cazarma 2765 Tuzla”
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, Ministerul Educației https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/HG-59.pdf
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi Palatul Copiilor, Municipiul Râmnicu Vâlcea/Clubul Copiilor Bălceşti, în domeniul public al oraşului Bălceşti pentru Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru”, pentru desfășurarea activităţilor specifice unităților de învăţământ preuniversitar de stat
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A.
20.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării
21.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 30,2676 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ,,Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit” https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/08/HG-63.pdf
22.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Muzeului National de Istorie a Transilvaniei
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea cetăţeniei române doamnei ,,Risso Matilde”

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea cadrului legal necesar înfiinţării Unității Centrale de Coordonare la nivelul autorităţii vamale în conformitate cu prevederile Convenţiei cu privire la asistența reciprocă şi cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenţia Napoli II)
2.    MEMORANDUM cu tema: Adoptarea în cadrul Ministerului Finanţelor a conceptului de Centru de Excelenţă în Tehnologie, în vederea asigurării transferului de expertiză în tehnologii noi şi bune practici din companii de tehnologie de vârf, cu scopul de a creşte capacitatea de colectare, analiză şi valorificare a datelor, a îmbunătăţi procesele interne şi serviciile publice digitale, precum şi de a creşte inovarea în administraţia publică

IV.    NOTE
1.    NOTĂ cu tema: Actualizarea Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului2 022
2.    NOTĂ cu tema: Monitorizarea şi actualizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului 2022

Sursa: Realitatea Din PNL

ARTICOLE RECOMANDATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ULTIMELE ȘTIRI